Infolinka 09:00 - 16:00

0917 840 657

Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas s týmito zásadami ochrany Vašich osobných údajov, spracovávaných spoločnosťou Rybička s.r.o.., IČO 46184821, so sídlom Haanova 44/2600, 85104 Bratislava, ako správcom osobných údajov za podmienok zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES).
1. Spracovanie osobných údajov
Predávajúci Rybička s.r.o. sa zaväzuje, že spracováva iba osobné údaje, ktoré získala od zákazníkov - kupujúcich, ktorí vytvorili objednávku prostredníctvom webovej stránky www.rybička.sk, pričom tieto osobné údaje zákazníkov predávajúci zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a obchodným partnerom, respektíve po dobu nevyhnutne potrebnú po poskytnutí plnenia podľa uzavretého zmluvného vzťahu.
2. Zabezpečenie osobných údajov
Spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov v závislosti na vyhodnotení konkrétnych rizík. Spoločnosť prijala opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovanie, ako aj k inému zneužitiu. Prístup k osobným údajom je umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie pracovať s osobnými údajmi. Zamestnanci sú s nakladaním s osobnými údajmi poučení a podliehajú systému vnútornej kontroly, ako aj povinnosti mlčanlivosti .
3. Účel spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované na rôzne účely a to nasledovne:
- za účelom vybavenia objednávky , t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu www.rybicka.sk.
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ našu stránku navštívite iba ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, je možnosť obmedziť v nastavení na našej stránke Odkazy-Cookies.
- v prípade zaregistrovaných používateľov je účelom spracúvania Vaša registrácia a poskytovanie výhod pre Vás.
Právny základ je v danom prípade Váš súhlas, ktorým nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje na základe ktorých Vás odlišujeme od iných (neregistrovaných) používateľov a poskytujeme Vám rôzne výhody. Pokiaľ si neželáte byť členom, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy, cookies a história Vašich objednávok
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúca spoločnosť jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Rybicka.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Rybicka.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové