Plavecké potreby pre maličkých

Infolinka 09:00 - 16:00

0917 840 657

Infolinka 09:00 - 16:00

0917 840 657

Výskum

Už ste sa stretli s nejakým výskumom ohľadom plávania detí? :) Pre zaujímavosť Vám jeden ponúkam.

Výskum uskutočnený v Nemecku podporovaný Ministerstvom pre vzdelávanie a vedu bol plne potvrdený systematickým testovaním škôlkarov od roku 1974 do roku 1976. Pozorované deti boli rozdelené do šiestich „skupín“: tí, ktorí začali plávacie a gymnastické programy, alebo len prijali inštrukcie v gymnastike v rôznych časoch ( s 3, 6 alebo 2, 4 rokmi resp.) Jedna kontrolná skupina neprijala športové inštrukcie žiadneho druhu.

Výskumy ukázali, že spomedzi iných športov má práve rané „plávanie“ detí (už v dojčenskom veku) vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa.

Vedecké štúdie detského plávania v Nemecku ukázali, že raná stimulácia rozvíja dieťa v troch kľúčových oblastiach – fyzickej, mentálnej a emocionálnej. Keď porovnali deti s kontrolnou skupinou, ktorá neabsolvovala celoročne kurzy, tak deti, ktoré plávali pravidelne od začiatku boli signifikantne silnejšie a viac koordinovanejšie. Tieto deti taktiež vysoko skórovali v inteligencii a v riešení problémov, ktoré sa prenášajú do vynikania a ostražitosti v škole. A citovo, udetí, ktoré plávali celoročne bolo zistené, že sú viac sebadisciplinovanejšie a majú motiváciu a sebadôveru na dosiahnutie úspechu. Z konzistentných formulácii cieľov, učenia a úspechov, tieto deti vysoko skórujú v sebaúcte. Rozvíja sa ich nezávislosť a sebadôvera. Výskumníci veria, že táto nezávislosť a sebadôvera zväčšujú záujem učiť sa.***článok je úrývok mojej ročníkovej práce z r.2007 Skupinové "plávanie" detí do troch rokov a jeho vplyv na psychiku - T. Svitková, FF TU v TT, psy
Späť na výpis článkov